Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Mỹ Hòa luôn tận tâm phục vụ, không ngừng khẳng định năng lực, vươn lên vị thế Công ty dẫn đầu ngành phân phối xi măng và thép vật liệu xây dựng.