x

Đối tác

Đối tác

Xi măng Hà Tiên - Kiên Giang (2 Sư Tử)

Xi măng INSEE

Xi măng LAVILLA

Xi măng TÂY ĐÔ

Xi măng Vicem Hà Tiên

Xi măng Fico-YTL

LIÊN HỆ

Email: ctymyhoakl@gmail.com

Address: Số 616 QL80, TT.Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên Giang.