x

Tác giả: My Hoa Admin

My Hoa Holdings

My Hoa Holdings

Ngày đăng: 15 - 10 - 2023

Công ty Cổ Phần Mỹ Hòa Holdings (MHH) chính thức thành lập ngày 24/12/2021 dựa trên nền tảng vững chắc bởi đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. • Năm 1997: Khởi nghiệp từ một Cửa hàng kinh doanh Vật liệu. • Năm 2007:Nâng cấp tư cách pháp nhân thành Công ty...

LIÊN HỆ

Email: ctymyhoakl@gmail.com

Address: Số 616 QL80, TT.Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên Giang.