x

Tuyển dụng

LIÊN HỆ

Ctymyhoakl@gmail.com

Số 19 - 20 Lô 2, Quốc lộ 80, Trung tâm Thương mại Ba Hòn, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang